AnekdotaiTruputėlis anekdotų

  • Liux
  • 2009 gruodžio 11, 08:10
— Kaip jums pavyko pirmoji operacija? — klausia
profesorius pradedančio chirurgo
— Operacija? Aš maniau, kad tai skrodimas…

Eina jaunos vienuolės į prūdą maudytis ir pamato ten besimaudantį nuogą kunigą. Pirma kartą pamačiusios nuoga vyrą jos ir klausia:
— O kas čia? (rodo į pasidižiavimą)
— Čia, merginos yra nuodėmių atleidėjas....-atsako kunigas.
Kaip ir priklauso, joms atleido nuodėmes… Vienuolės laimingos eina atgal i vienuolyną ir susitinka seną vienuolę. Toji ir klausia:
— Ko jūs čia tokios laimingos???
Tos papasakojo kaip joms atleido nuodėmes, kokios jos dabar tyros, nekaltos… Senoji supyko, trenkė kumščiu per delną ir sušuko:
— Ot senas ožys, man tai sakė, kad čia yra dievo saldainis… Tai visa naktį čiulpiau!!!

Negras rado dykumoj butelį, atkimšo o iš butelio išskrido džinas:
— Prašyk ko nori negre, — išpildysiu tris tavo norus!
— Noriu būti baltas, dažnai matyti nuogas moteris ir kad visada man netrūktų vandens!
Džinas mostelėjo ranka ir pavertė negrą klozetu…

Atvažiavo Obama į kažkokią Afrikos valstybėlę skleisti demokratijos. Obama sako kalbą vietinei genčiai:
— Mes jum demokratiją atvežėm!
Čiabuviai nustebę:
— Umboooooo…
Obama:
— Mes jum žmogaus teises atvežėm.
— Umboooooooo…
Obama:
— Mes jum atvežėm civilizaciją ir elektrą!
— Umbooooooo…
Vakare čiabuviai garbingo svečio garbei šoko šokį aplink laužą. Kai šokis baigėsi atėjo laikas gesinti laužą. Čiabuviai išrinko du grabingiausius žmones nusišlapinti antlaužo- savo vadą ir Obamą. Nu ką gesina laužą Obama su vadu o čiabuviai nustebę sako:
— Toks svarbus, didelis Obama it toks mažas umbo…

Armėnas nusimaudė Baltijos jūroj, išlipo, o jam b***s pro glaudes išlindęs ir iki kelių nutysęs. Sustojo žmonės ir žvengia iš jo. Armėnas:
— Kas čia juokingo, kvailiai? Jūs tokio šaltoj jūroj nusimaudytumėt, jum dar ne taip susitrauktų!

Studentas gina disertaciją tema «Muzikinių instrumentų įtaka pravoslavų tikejimo raidai slavų kraštuose»

Viskas gerai, disertacija apginta. Dėstytojas klausia studento:
— Sakykit, kolega, kam jūs taip sudėtingai tą disertciją pavadinot?
— Čia mano draugų idėja. Mat pirma disertacija vadinos «Nachrena popū garmonyj»?

Kaimo diedukui suskaudo vieną vietą. Dvidešimt kilometrų ėjo iki daktaro, dvi valandas eilėj stovėjo, bet pas daktarą pateko. Diedukas:
— Daktarėli, man b**by skauda.
— Tėvai, tėvai, kas gi taip sako? Reik sakyt lytinį organą.
Išrašė daktaras diedukui vaistų ir eina diedukas namo. Tik bėda, neįsiminė žodžio lytinis. Tik organas pamena. Eina ilgai, jau tamsu ir privažiuoja policija.
— Pavežt,tėvai?
— O kas jūs ponuliai toki būsit?
— Mes milicijos organai
— A tai čia taip mandrai, poniškai, pas mus kaime tiesiog b**iais vadina…

Santechnikas gavo skubų iškvietimą: Daugiabučio rūsį visą užpylė Š… Atvykęs į įvykio vietą, santechnikas liepa sūnui paduoti raktą ir neria. Po kurio laiko š..ai atslūgsta ir santechnikas pergalingai sako sūnui:
— Tai va, mokykis sūnau, o tai visą gyvenimą raktus tik ir padavinėsi…

Stalino laikais susitinka du draugai. Seniai nesimatę, kalbas pasakojas. Vienas sako:
— Tai girdėjau dviračių gamykloj dirbi. Turbūt kasdien po detalytę parsineši ir jau dviratį susirinkai. Kitas:
— Et! By..s ten… Kiek bandžiau dviratį surinkt, išeina tai kulkosvaidis, tai naikintuvas…

Komentarai (0)

RSS sutraukti / pasklisti

Tik registruoti vartotojai gali rašyti komentarus.