AnekdotaiPiratiški anekdotai

  • marco
  • 2010 sausio 25, 15:55
Stiprus uraganas baigia nuskandinti piratų laivą ir kapitonas Flintas iššauna raketą, kviesdamas pagalbos. Prie jo prieina vienas piratas ir sako:
— Aš suprantu, kad jūs esate linksmas žmogus, kapitone, bet ar jums neatrodo, kad fejerverkams dabar ne pats tinkamiausias laikas?
==========
Piratų laivas plaukė pro labai tirštą rūką. Staiga kapitonas Flintas pro rūką prieš pat laivo nosį pamatė spingsinčias šviesas.
— Ei, jūs ten!- sušuko per megafoną kapitonas.- Sukite greičiau į šoną! Čia plaukia labai smarkiai ginkluotas piratų laivas ir jei jūs nepasitrauksite, tai jums bus blogai!
— Patys jūs sukite į šoną!- pasigirsta atsakymas iš rūko.- Čia švyturys!
==========
— Na, kiek mūsų didžioji laivo patranka gali stovėti nenaudojama?- klausia vienas piratas kito.- Gal nusitaikom ir pykštelim kad ir į Maskvą?
— Gerai tu sakai,- sutinka ir antrasis.
Susiradę didžiulį artilerijos sviedinį, jie bando užtaisyti patranką, bet sviedinys niekaip netelpa. Galiausiai jie nusprendžia įkalti jį kūju. Po kelių smūgių sviedinys sprogsta. Kapanodamiesi vandenyje tarp nuolaužų, piratai džiaugiasi:
— Galingai šovė! O įsivaizduoji, kas dabar Maskvoje darosi?
==========
Du piratai jau kurį laiką gyvena negyvenamoje saloje.
— Ką šiandien valgysime?- klausia vienas.
— Kaip tai ką, keptas kojeles,- sako antrasis.
— Kieno kojeles?- vėl teiraujasi pirmasis.
— Kaip tai kieno? Juk mano jau vakar suvalgėme…
==========
Piratų laive plaukia vienas keleivis. Jis vaišinasi su kitais piratais ir pakėlęs taurę sušunka:
— Iki dugno!
— Ei, tu čia laive su tokiais linkėjimais nejuokauk! Mes sakome: «Pilk į liuką!»

Žmogelis jau savaitę eina per dykumą. Visai baigia numirti iš troškulio. Ir staiga tolumoje jis pamato vandenį! Įsitikinęs, kad tai ne miražas, jis nubėga prie kranto ir iš džiaugsmo ima šokinėti:
— Vanduo! Vanduo!
Staiga iš vandens išrėplioja visas apiplyšęs piratas ir taip pat ima šokinėti iš džiaugsmo:
— Žemė! Žemė!

Piratų kapitonas Flintas nutarė priimti į komandą naują bocmaną. Norėdamas patikrinti ar naujokas bus geras vadas, jis klausia:
— Įsivaizduok, kad nuvirto laivo stiebas. Tu turi dešimt jūreivių, ką darysi?
Bocmanas pradeda siūlyti įvairiausius būdus, kaip galima būtų pastatyti stiebą. Pasiklausęs kapitonas jam sako:
— Neteisingai. Tau reikia tik sušukti:«Greitai pastatykit stiebą į vietą, kad jus kur jūros velniai nujotų!».

Vienas piratas sumanė vietoj druskos įsiberti į maistą parako. Pamatęs, kad jo sveikata nuo to nepablogėjo, o netgi pasitaisė, jis ir toliau bėrė į maistą paraką. Pragyveno tas piratas 108 metus ir po mirties paliko dvi pilnas skrynias lobių, dvylika vaikų, dvidešimt anūkų, šešis proanūkius ir dešimties metrų duobę krematoriumo vietoje.

Mirties bausme nuteistą piratą pasodino į elektros kėdę. Kalėjimo viršininkas jo klausia:
— Gal turi paskutinį norą?
— Kol numirsiu, laikykite mane už rankos. Man taip bus ramiau,- sako jam piratas.

Kartą po sunkaus mūšio vienas draugelis paklausė kapitono Flinto:
— O ką tu darysi, kai tau atsibos trankytis jūromis?
— Na, kai jau visai atsibos,- pasakė kapitonas Flintas,- paimsiu irklą, užsidėsiu jį ant peties ir patrauksiu tolyn nuo jūros. Ir kai prieisiu tokią vietą, kur vietiniai gyventojai nustebę ims klausinėti, kokį daiktą aš čia nešuosi, ten įsikursiu ir gyvensiu iki mirties.

Komentarai (0)

RSS sutraukti / pasklisti

Tik registruoti vartotojai gali rašyti komentarus.