AnekdotaiAnekdotai

  • marco
  • 2010 sausio 25, 15:51
Teismas. Teisiamas vyras nužudęs jauną merginą (moterį?). Teisėjas klausia:
— Kodėl jūs nužudėte tą vargšę mergaitę?
— Suprantat teisėjau… aš dirbu ginekologu. Visą dieną dirbu, nė laisvos minutės neturiu, pareinu namo, o žmona: «mums vaikų daryt jau per vėlu — įdėk spiralę», ateina dukra: «mes su vyru pasitarėm — būtų gerai vaikutis — išimk spiralę», ateina mažoji: «manau aš jau pasirengusi seksualiniam bendravimui — įdėk spiralę», po visko išėjau į kiemą parūkyt, o čia priena kažkokia čigonė ir sako: «duok penkis litus — p!%dą parodysiu!»

Naujasis lietuvis nutarė aplankyti savo gimtąsias vietas. Po 15 metų
pertraukos įvažiuoja jis į savo gimtąjį kaimą. Ir tik įvažiavus jam
nuleidžia padangą. Naujasis lietuvis nusikeikė, išlipo ir bando nuimti ratą.
Ir mato, kad ateina jo senas vaikystės draugas… Prasigėręs… Be dantų…

Prieina prie jo ir sako:
— Petrai, čia tu?
— Aš… Sveikas, Jonai!
— Ką čia darai? — klausia Jonas.
— Ai va, ratą bandau nuimti.
Jonas paima plytą ir iš visų jėgų sviedžia į langą:
— Tu ratus nuimk, o aš magnetola pasirūpinsiu…

Susitinka du draugai vieno uošvenės laidotuvėse.
— Tai nuo ko numirė?
— Kažkokių nuodingų grybukų užvalgė.
Po savaitės tie patys draugai susitinka kito uošvenės laidotuvėse. Uošvienė
guli su fanaru paaky.
— Tai nuo ko tavoji numirė?
— Grybukų užvalgė.
— O iš kur fanaras?
— Grybukų nenorėjo valgyti

Profesorius per egzaminą klausia studento:
— Kaip vadinasi talpa vandeniui?
— Prezervuaras.
— Šiaip teisingai, tik be «P», — pasakinėja profesorius.
— Tada rezervatyvas

OHO tarė ginekologas. OHOHOHO atsakė aidas…

Grįžta žentas namo ir uošvei pareiškia:
— Uošve, spjaukit man ant nugaros!
Ta nesupranta kame reikalas:
— Ką tu čia ženteli išsigalvoji, kaip aš solidi moteriškė spjaudysiuos?
Žentas:
— Spjaukit sakau, man daktaras gyvatės nuodų prirašė...!

Tėvas sūnui:
— O kam tu prezervatyvus į kišenes kiši?
— Į diskoteką einu!
— Ar prietarą žinai?
— Kokį?
— Skėtį paimsi — lietaus nebus!

Policininkas sustabdo raudoną civiką, prieina, o ten sėdi blondinė. Sako:
— Jūsų dokumentai.
Blondine duoda savo pasą.
— Ne, ne šitie, mašinos dokumentai.
Blondinė duoda savo teises.
— Ne, man reikia mašinos techninio paso.
Blondinė:
— Oi, tikriausiai palikau namie. Suprantat, aš tik vakar gavau teises tai ir
nesigaudau. Policininkas nueina prie savo automobilio ir per raciją sako:
— Ką daryt, sustabdžiau blondinę, ji tik vakar teises išsilaikė ir važiuoja
be techpaso.
Kitas policininkas per raciją sako:
— Ar su raudonu civiku?
— Taip.
— Nusimauk kelnes ir eik pas ją.
— Kaip tai?
— Daryk kaip sakau.
Tai ką, nusimovė vargšas kelnes ir varo link civiko. Blondine giliai
atsidusus:
— Ot velnias, ir vėl alkotesterį neša

Eina vyras su žmona. Staiga pro juos praeina žavi mergina.
– Matei, kaip ta mergina man nusišypsojo! – sako patenkintas vyras.
Žmona šypteli:
– Kai aš tave pirmą kartą pamačiau, irgi žvengiau tris dienas…

Pasaka apie pelene:
Susiruose Pelene i tusovke, ale viena beda: susirgo menesinem. Zliumbia,
zliumbia, ir staiga pasirodo apsinesus feja:
— Ko zliumbi, vaikeli?
— Noriu eiti i puota, ale susirgau menesinem…
— Neverk, Pelene, as tau padesiu!
Dave feja Pelenei auksini tampona. Pelene isikiso, ir akurat — viskas gerai.
Zodziu, isejo Pelene i tusa. Grizta ryte visa persikreipusi, susirietusi.
Feja klausia:
— Kaip buvo? Kaip sekes?
— Viskas buvo liuks, prisitusinau, princa nukabinau, bet kodel tu man
nepasakei, KAD TAMPONAS 12 VALANDA MOLIUGU PAVIRSTA!!!

Lovoje guli vyras ir žmona. Kalbasi apie tai, kad jų marčia yra neištikima
savo vyrui.
Vyras: Tai yra jos problema!
Žmona: Bet ji juk mūsų sūnaus žmona!
Vyras: Tai yra jo problema!
Žmona: Bet juk sako, kad su tavim neištikima!
Vyras: Tai yra mano problema!
Žmona: O kaipgi aš??
Vyras: O tai jau yra tavo problema!

Uzsidege ligonine. Uzgesinus liepsnas vyresnysis gaisrininkas raportuoja
ligonines vyr. gydytojui:
— Gaisras likviduotas. Rusyje rasti trys nuo dumu nukenteje zmones, du is ju
pavyko atgaivinti. Trecia teko ilgokai reanimuoti, bet, deja, samones jis
neatgavo.
Vyriausias gydytojas nualpo. Salia stovejes sanitaras ugniagesiui aiskina:
— Vvvtttr....rai, ten buvvvo mmmmmmorgas…

Važiuoja naujasis rusas nauju dideliu «Mersedesu», gyvenimu patenkintas,
atsipalaidavęs. Sustoja prie šviesoforo — ir tik «bumpt!» kažkas jam iš
užpakalio. Išpuola iš mašinos — o ten sukriošusiame «Zaporožietyje» sėdi
mažiukas senukas. Naujasis rusas:
— Nu senas pyyyyyyyp, dabar man per visą likusį gyvenimą neišsimokėsi! Butą
turi?
Senukas:
— Turiu vieno kambario naujame rajone…
Naujasis:
— Neužteks. Sodą turi?,
— Turiu mažą medinį namelį 11 kilų už miesto…, — atsako senukas.
— Neužteks. Tai gal sūnų turi? Atidirbs man.
Senukas:
— Turiu anūką.
— Gerai, — sako naujasis rusas. — Kviesk čia.
Senukas paskambina. Po kelių minučių pagirsta ūžimas, ant gatvės nusileidžia
malūnsparnis, iš jo išlipa vyrukas — kostiumėlis Versache, ant piršto
deimantai — prieina prie senuko ir sako:
— Tai ką, seneli, vėl kažkoks gaidys į tave užpakaliu atsitrenkė?"

— Name?
— Abdu Dalah Sarafi.
— Sex?
— 4 times a week.
— No, no, no. Male or female?
— Male, female, sometimes camel…

Susitiko du čiukčiai. Vienas klausia kito:
— Sakyk kodel tavo plaukai taip blizga?
— Na as juos trinu kiausiniais
— Na bet ir gimnastas…

Bėga studentas kiek įmanydamas iki autobuso…
Spės-nespės-spės-nespės-spės-nespės… ai nespėjo — pagalvojo autobuso
vairuotojas, uždarė duris ir nuvažiavo

Naktį kažkas beldžiasi pas žmones:
— Ar jums malkų reikia?
— Ne.
Ryte atsikelia ir mato, kad malkų nebėra…

Stovi narkomanas Vingio parke visas apkvaitęs. Staiga pribėga mažulytė tokia
mergytė, patempia narkomanui už drabužių ir, kai tas pasilenkia, capt jam už
nosies, sakydama: «pyp pyp». Mergytė pabėgioja, pabėgioja, po 5 min vėl capt
už nosies: «pyp pyp». Ir taip dar kelis kartus, kol mama nepasikviečia
mergytės pas save. Narkomanas parymo kokį pusvalandį, lėtai pakelia ranką ir
tik capt sau už nosies, po kelių sekundžių pakartoja tai dar ir dar kartą ir
susinervinęs kad suriks:
— Bl*t sugadino!!!

Žmona sako vyrui:
— Aš suplausiu indus, o tu išmaudyk dukterį.
Po kiek laiko vonioje pasigirsta vaiko klyksmas. Žmona pradaro duris ir mato
kaip vyras paėmes paėmęs replėmis už ausų niurkdo duterį į vandenį.
— Ką darai, išgama!!! — sukliko mama.
— Ką darai? Ką darai?! Vanduo per karštas — rankas nusiplikinau!..

Ateina knysliukas į restoraną:
— Ar kiaulienos kepsnių turit?
Barmenas:
— Žinoma.
Knysliukas staigiai išsitraukia automatą ir:
— Nieee naaaa viiii žuuuu…

Petras nusprendė, kad daugiau nereikia slėpti nuo tėvų, kad jis yra
homoseksualistas. Jis atėjo į virtuvę ir tarė mamai:
— Mam, žinai, aš tau turiu kai ką pasakyti — mam, aš esu gėjus.Motina nieko
nesakė ir toliau maišė puodą. Petras jau norėjo pakartoti, pagalvojęs, kad
motina jo neišgirdo, tačiau ji atsisuko ir paklausė:
— Tu gėjus? ar tai reiškia, kad į burną imi kitų vyrų b!b!us?
— Na, hmmm, tikrai, tai tiesa — suirzo Petras. Bet motina vėl nieko nesakė,
nusisuko ir ėmė toliau maišyti puodą. Staiga atsigręžė ir su šaukštu vožė
sūnui į kaktą:
— Tu man dar kada nors pasiskųsk, kad neskaniai valgai!

Eina latvis su estu, žiūri, ožka stovi, galva tarp tvoros virbų įstrigusi. Latvis greitai sumojo, kas kaip, nusismaukė kelnes, atliko reikalą ir sako estui:
— Dabar tavo eilė.
Estas nusimovė kelnes, pasilenkė ir atsistojo, įrėmęs galva į tvorą.

Pas gamyklos direktorių į kabinetą labai supykusi įbėga vyriausio
inžinieriaus žmona:
— Kiek jūs pakesit mano vyro išsidirbinėjimus? Visi žino, kad jis
paleistuvis ir alkoholikas. Negana to, vakar jis parėjo apsimovęs
moteriškomis kelnaitėmis.
Ir trenkia moteriškas kelnaites direktoriui ant stalo.
Direktorius sako:
— Žinai aš vėliau su tavo vyru pakalbėsiu ir imsiuosi priemonių. O dabar tu
eik, nes pas mane delegacija svečių ir aš labai užsiėmęs. Taip pasakęs jis
įsideda kelnaites į kelnių kišenę. Kitą dieną direktoriaus žmona lygina jam
kelnes, randa kelnaites ir rėkia:
— Klausyk, kada tu baigsi savo debiliškus juokelius? Aš dvi dienas ieškau
savo kelnaičių, o jos pas tave kišenėje!!!

Sumanė generolas patikrinti savo porūtčikų sumanumą ir surengė jiems
egzamina. Susodino visus 200 porūtčikų ir klausia:
— Spėkit mįslę, stovi prie durų viena ir blizga?
Visi kraipo galvas niekas nežino.
Generolas:
— Na kokie jūs kareiviai juk tai batų pora.
Porūtčikai:
— A, jo žinojom tik pamiršom.
Generolas:
— Na gerai antra mįslė, stovi prie durų dvi ir blizga?
Porūtčikai:
— mmmm, aaa…
Generolas:
— Na kokie jūs porūtčikai taigi dvi batų poros.
Porūtčikai:
— Aa nu jo žinojom.
Generolas;
— Na paskutinė mįslė, gyvena pelkėj žalia ir kvaksi kas?
Porūtčikai:
— Aaa, mmm…
ir staiga vienas kelia ranką. Generolas apsidžiaugė na va vienas protingas
— Na sakyk
Porutčikas:
— Trys batų poros…

Skrenda lėktuvas ir staiga pilotas pradeda isteriškai juoktis. Stiuardesė jo
klausia:
— Kas atsitiko?
— Įsivaizduoju, kokia panika kils durnyne kai sužinos, kad aš pabėgau

Pietietis prieina prie preky­bos kiosko ir klausia:
— Klausyk, ar turi tiktak?
— Žinoma, pusė antros!

Gyveno kartą žmogus, fanatiškai įsimylėjęs boksą. Artėja pasaulio sunkaus
svorio profesionalų finalinė dvikova. Žmogus svarbiausiam metų įvykiui
ruošiasi iš anksto: patikrina televizorių, apmoka kabelinės televizijos
sąskaitas, iš ryto keliauja į žuvų turgų ir nusiperka šviežiausių krevečių,
o alus jau kelias dienas stovi šaldytuve. Prieš pusvalandį iki dvikovos jis
išverda krevetes, prie televizoriaus ant idealiai švaraus staliuko pastato
specialų, ypač patogų rankai alaus bokalą. Likus penkiom minutėm iki
transliacijos ant staliuko garuoja krevetės, šalia — aprasoję alaus
buteliai. Žmogaus laukia puikus vakaras — 12 raundų bokso! Prasidėjus kovai,
jis pakelia bokalą su putojančiu šaltu alumi prie lūpų ir staiga — nokautas!
Kova baigta! Praejus 10 sekundžių! Vis dar laikydamas vienoje rankoje
krevetę, kitoje — bokalą, jis nustėrusiu žvilgsniu pasižiūri į žmoną. O ji
paklausia:
— Na, galų gale tu mane supratai?

Paauglys Petriukas negali atsitraukti nuo kompiuterio. Sėdi dienų dienomis,
vis kažką daro. Tėvai susirūpina, pakviečia gydytoją. Tas pakalba su
Petriuku, paskui sako:
— Sunkus atvejis, reikia gydyti.
— Bet kaip?
— Na, paprastai: cigaretėmis, alkoholiu, merginomis…

Nusprendė žmona savo vyrui įsiteikti, (pasiilgo vyriškos šilumos)
nusipirko seksualų korsetėlį ir ilgas pėdkelnes! Vakare, ateina apsirėdžiusi
pas vyra! Vyras tik uuucchh ir nualpo. Iškvietė
greitąją. Atvažiavo daktaras ir klausia kaip taip atsitiko kad vyras
komoj!!?? Moteriškė ir pasakoja:
— nusirengiau jo akivaizdoje ir nualpo!
— negali būti! Parodykit!
— Ne! Jum pasirodysiu ir jūs dar nualpsit!
— Nu ką jūs — sako daktaras!
— Gerai — tik šmėst chalatą, daktaras bumpt ir nualpo!

— Aijaijai — laksto moteriškė po kambariį, abu vyrai guli kaip
negyvi. Ką dabar daryt… Lauke greitosios vairuotojui pabodo laukt ir atėjo
pasižiūrėti, kur ten daktaras užtruko. Ogi žiūri daktaras ir vyras guli
viens šalia kito. O moteriškė apsižliumbus laksto po kambarius iš nervų!
Vairuotojas klausia
— kas atsitiko.
— Oi, — sako moteriškė, — geriau neklauskit! Na nusivilkau chalatą ir nualpo
ir vyras ir daktaras!
— O tai man parodykit — sako šoferius!
— Nea ir jūs nualpsit dar..! — sako moteriškė.
— Nu ką jūs, aš gi vairuotojas, visko mačiau.
— Gerai, — vėl tik šmėst moteriškė chalatą!
— AAAAaaaa..., — korseto gumytes ne prie lupyčių reik segt, o prie
kojinaičių!

Žurnalas «Moteris» surengė konkursą vyrams apie moteris. Konkursą laimėjo
10-metis Petriukas. Paskelbusi rezultatus, redakcija gavo laišką iš
pasipiktinusio skaitytojo:

«Aš pažįstu moteris nuo 12-os metų, dabar esu 68-eriu metų amžiaus. Ir jūs
manote, kad aš moteris pažįstu blogiau už tą vaikigalį?».

Redakcija atrašo:

«I pirmąjį mūsų klausimą apie tai, kur moterims labiausiai garbanojasi
plaukai, Petriukas atsake, kad Afrikoje. O ką jūs atsakėte? Ir dar
nupiešėte? Į antrąjį klausimą, koks svarbiausias
moterų organas, Petriukas atsake, kad Pasauline Moterų Federacija. O ką jūs
parašėte? Ir dar nupiešėte? I klausimą, ko kiekvieną mėnesį nekantraudama
laukia kiekviena moteris, Petriukas atsake, kad laukia mūsų žurnalo. O ką
jūs parašėte? Gerai, kad nenupiešėte!».

Komentarai (0)

RSS sutraukti / pasklisti

Tik registruoti vartotojai gali rašyti komentarus.